Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief
  • Ontvang ook de gratis nieuwsbrief van Zorgvoorvervoer. Daarmee houden we u 2x per jaar op de hoogte van nieuws en tips. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wij nemen graag contact met u op.
Actueel
02. 07. 2019

Worden alle bepalingen uit het huidige contract wel door de vervoerder uitgevoerd? Zijn deze bepalingen nog up to date?

Vooraf wordt vaak veel aandacht besteed aan het goed vastleggen van de afspraken in een vervoerscontract. Vanaf de ingangsdatum van het contract ligt de focus uiteraard op de operationele invulling van het vervoer. Hoe wordt er volgens gekeken naar het naleven van deze afspraken? Hoe wordt de kwaliteit en de klachtenafhandeling getoetst? Welke kansen liggen er op dit vlak voor u als opdrachtgever?

Veel contracten worden opgesteld op initiatief van de vervoerder. Zij hebben immers verstand van vervoer. Hierdoor hebben ze echter indirect veel invloed op de eisen van de uitvoering. Uw invloed op de kostenontwikkeling en de kwaliteitsaspecten wordt daarmee beperkt. We zien tevens vaak dat de opgeleverde facturatie tevens dient als verkapte managementinformatie. Forseti adviseert om zelf leidend te zijn in uw inkoopproces en de facturatie en managementrapportage strikt te scheiden. Door vooraf duidelijk afspraken te maken over de kwaliteit en financiële aspecten houdt u zelf de regie. Vanuit een gescheiden facturatie en goed afgestemde rapportage kan veel informatie worden gehaald:

  • Zijn de kosten van het vervoer in balans met de NZA-vergoedingen?
  • Heeft elke locatie voldoende inzicht in het vervoer om er kostenbewust mee om te gaan. Door bijvoorbeeld de postcodes van cliënten, begeleiders en de locaties te plotten (visueel maken in een kaart) kan er snel een waardeoordeel worden gegeven?
  • Zijn de routes samenhangend samengesteld, zijn er andere combinaties mogelijk? M.a.w.is de combinatie goed voor de opdrachtgever of is deze gemaakt vanuit de vervoerder in combinatie met andere regionale vervoer opdrachten?
  • Als er met opstap vergoedingen wordt gewerkt worden de routes dan wel juist gefactureerd of kan het voorkomen dat bij een zogenaamde lus route dubbele kosten in rekening worden gebracht?
  • Is er in de huidige situatie een controle mogelijk of de geplande routes conform de juiste volgorde in rekening worden gebracht of loopt u het risico dat eventuele systeemfouten of menselijk falen leiden tot onnodige hogere kosten voor u?
  • Worden de klachten maandelijks gerapporteerd? En zo ja zit er een structurele verbeter lijn in. Voelen de cliënten die een klacht indienen zich voldoende gehoord?

Wij adviseren als opdrachtgever zelf de regie te voeren over uw contract. Hiermee heeft u veel meer invloed op de voor u belangrijke aspecten uit het contract. Door managementrapportage en facturatie te scheiden en gecontroleerd op te laten leveren door Forseti weet u dat u altijd over de juiste inzichten en kosten beschikt.

Forseti draagt tevens adviezen aan om -ook in samenwerking met uw vervoerder- besparingsmogelijkheden te realiseren. Daarnaast controleren wij de facturen, houden toezicht op de kwaliteit en leveren de juiste rapportages. Interesse in de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met Ronald Derks of Carlo Bot.

Terug naar overzicht