Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief
  • Ontvang ook de gratis nieuwsbrief van Zorgvoorvervoer. Daarmee houden we u 2x per jaar op de hoogte van nieuws en tips. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wij nemen graag contact met u op.
Actueel
02. 07. 2019

Vervoer jeugdzorg en WMO-dagbesteding; hoe maken we de verbinding met de gemeente sterker?

Vanaf 2015 valt het jeugdvervoer onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De bepaling of een cliënt van het vervoer gebruik mag maken wordt bij veel gemeenten bepaald door de medewerkers van CKG (Centrum Kind en Gezin). Hierbij wordt gekeken naar de zelfredzaamheid van de cliënt maar ook naar de mogelijkheden die de ouders of direct betrokken uit de omgeving zelf kunnen bieden. Interessant dus om te weten of er jeugdigen momenteel onder uw kostenbudget in het vervoer zitten die wellicht onder de jeugdwet vallen. Waarop wordt bij deze toekenning gelet en waar liggen de kansen?

Meerdere loketten zorgen soms voor verwarring, zeker ook omdat in de uitvoering van het vervoer deze loketten niet relevant zijn. WMO-dagbesteding, GGZ-jeugd, Dagbesteding en behandeling kan allemaal in dezelfde bus zitten met andere financieringsstromen. Het is goed om dat inzichtelijk te krijgen om te zien of de cliënt aan het juiste loket is gekoppeld en of dit mogelijkheden biedt tot andere samenwerking?

Gemeenten kunnen het WMO-dagbestedingsvervoer opnemen in het WMO-vervoersysteem echter hiervoor dienen wel alle risicofactoren zoals reizigersprofielen, type voertuig e.d. goed bekeken te worden.

Forseti kan u helpen om dit in kaart te brengen en vervolgens bij de betreffende gemeente onder de aandacht te brengen. Door tijdig het gesprek met de gemeente aan te gaan kunnen hierover vaste afspraken en structuren worden afgesproken. Misschien zijn er zelfs combinaties mogelijk met andere vervoersvormen en of zorginstellingen die de gemeente in deze regio ook al bekostigd.

Forseti kan hierin voor u de verbindende schakel zijn. Interesse in de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met Ronald Derks of Carlo Bot.

Terug naar overzicht