Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief
  • Ontvang ook de gratis nieuwsbrief van Zorgvoorvervoer. Daarmee houden we u 2x per jaar op de hoogte van nieuws en tips. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wij nemen graag contact met u op.
Actueel
31. 10. 2018

Nieuwe tariefstructuur NZA 2019 betrekt afstand in hoogte vergoeding!

Vanaf januari 2019 geldt er een nieuwe systematiek voor declaraties van het vervoer van Wlz-cliënten.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de afgelopen tijd samen met zorgaanbieders en andere belanghebbenden gewerkt aan een vergoedingssystematiek die beter aansluit bij de werkelijke kosten van het vervoer. Deze heeft men gevonden door de component afstand tussen wonen en dagbesteding mee te wegen in de hoogte van de vergoeding. Daarnaast is er nog het onderscheid tussen wel- en geen rolstoelgebruikers en jeugdigen en volwassenen.

Heeft u eigenlijk in uw registratie alle gegevens vastgelegd om de nieuwe systematiek van declareren correct toe te passen? Heeft u alvast een doorrekening gemaakt van de consequentie voor uw declaraties?

Hoe werkt de nieuwe NZa-tariefstructuur?

Omdat uit de praktijk is gebleken dat de huidige tarieven niet aansloten bij de werkelijke kosten heeft de NZa een nieuw kostenonderzoek waarbij nauw is samengewerkt met zorgaanbieders. Op het gebied van vervoer heeft dit onderzoek, na samenwerking met zorgaanbieders, zorgkantoren en vervoerders, geleid tot een nieuwe systematiek. De NZa heeft voor vijf verschillende prestaties maximum tarieven opgesteld met als doel om de regeling beter te laten aansluiten bij de verschillende kosten van het vervoer van cliënten.

Klik hier om meer te lezen over de prestaties en hoe de hoogte van de vergoeding wordt bepaald.

De vijf prestaties die relevant zijn voor de hoogte van de vergoeding zijn als volgt bepaald:

tabel met prestatie categorieen

(Bron: NZa.nl)

Om het declaratiegedrag van zorginstellingen te laten aansluiten bij de nieuwe tariefstructuur van de NZa is het voor zorginstellingen van belang om een registratiemethode in te richten waarbij de reisafstand per cliënt wordt geregistreerd en wordt gekoppeld aan desbetreffende declaratie. Daarnaast is het van belang te registreren of een cliënt gebruik maakt van een rolstoel of valt onder jeugd. Het is dus van belang deze zaken eenduidig vast te leggen in een goed registratiesysteem. Alle nodige componenten zijn standaard registraties binnen Smartwheels. Het registratie- en communicatiesysteem van Efco-Solutions waar wij veelvuldig mee werken.

Wanneer een deugdelijke ritadministratie (van de uitgevoerde ritten) wordt gekoppeld aan de registratie van de reisafstand per cliënt ontstaat een structuur die het declaratieproces waterdicht en daarmee rechtmatig maakt. Ons advies is dan ook dat iedere zorginstelling een dergelijk gekoppeld registratieproces inricht zodat per 2019 op correcte wijze wordt gedeclareerd. Wilt u meer weten over de manier waarop u uw registratie kunt optimaliseren? Of wilt u een vrijblijvende demonstratie van Smartwheels en onze visie op de procesinrichting?

Neem dan contact op met Ronald Derks of Niels Smolders.

Terug naar overzicht