Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief
  • Ontvang ook de gratis nieuwsbrief van Zorgvoorvervoer. Daarmee houden we u 2x per jaar op de hoogte van nieuws en tips. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wij nemen graag contact met u op.
Actueel
13. 02. 2019

Ons Tweede Thuis optimaliseert cliëntenvervoer

Ons Tweede Thuis heeft met 72 locaties een substantiële hoeveelheid cliëntenvervoer. Om deze reden is door de organisatie, in samenwerking met Forseti, een sessie georganiseerd. In deze sessie is verschillende betrokkenen gevraagd om input met betrekking tot mogelijke verbeterpunten in het cliëntenvervoer.

Hiervoor hebben we een topiclijst samengesteld met alle op voorhand ingediende onderwerpen. Deze hebben we onderverdeeld in vier hoofdcategorieën en besproken in de sessie. Gedurende de sessie hebben we de input direct verwerkt tot concrete stappen en een prioritering toegekend. Hieruit is een concreet en werkbaar plan van aanpak ontstaan vanuit de organisatie zelf aangevuld met onze kennis en ervaringen. De samenhang tussen interne processen, eigen vervoer, beleid contractmanagement én de wijze waarop deze integraal aan te pakken kwam duidelijk naar voren.

Op basis van de bevindingen uit deze sessie zijn we samen met Ons Tweede Thuis gestart met het doorvoeren van acties die leiden tot een verbetering en optimalisatie van de processen omtrent het vervoer.
Hieruit komt onder andere een beleidsplan / handboek vervoer waaruit alle betrokkenen niet alleen antwoorden op hun vragen vinden, maar zelf ook heel direct en actief betrokken zijn in de verbeteringen in het cliëntenvervoer.

Wij kunnen ook met u een dergelijke sessie organiseren en begeleiden om u inzicht te geven in uw verbetermogelijkheden binnen maar vooral mét uw organisatie! Interesse? Bel (073) 523 10 60 of mail met Ronald Derks: r.derks@forseti.nl

Terug naar overzicht