Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief
  • Ontvang ook de gratis nieuwsbrief van Zorgvoorvervoer. Daarmee houden we u 2x per jaar op de hoogte van nieuws en tips. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wij nemen graag contact met u op.
Actueel
02. 07. 2019

NZA organiseert focusgroep vervoer

De Nederlandse Zorg Autoriteit heeft een focusgroep vervoer georganiseerd welke zich gaat bezighouden met een eerste evaluatie van de nieuwe tariefstructuur in de GGZ. Samen met de Nza en collega zorgaanbieders mag Forseti hier een bijdrage aan leveren. De ervaringen en mogelijke verbeterpunten worden binnen deze focusgroep besproken. Niet alleen vanuit de focusgroep, maar ook van zorgaanbieders die wij spreken merken wij dat de nieuwe tariefstructuur leidt tot administratieve last. Dit is grotendeels op te lossen met aanpassingen in de registratie en deze te koppelen aan de processen rondom de declaraties. Hierover hebben wij eerder bericht. Naar aanleiding van deze focusgroep een terugblik, hoe zat het ook alweer?

Hoe werkt de NZa-tariefstructuur?

De vijf prestaties die relevant zijn voor de hoogte van de vergoeding zijn als volgt bepaald:

prestatiecategoriën vervoer dagbesteding

(Bron: NZa.nl)

Om het declaratiegedrag van zorginstellingen te laten aansluiten bij de nieuwe tariefstructuur van de NZa is het voor zorginstellingen van belang om een registratiemethode in te richten waarbij de reisafstand per cliënt wordt geregistreerd en wordt gekoppeld aan desbetreffende declaratie. Daarnaast is het van belang te registreren of een cliënt gebruik maakt van een rolstoel of valt onder jeugd. Het is dus van belang deze zaken eenduidig vast te leggen in een goed registratiesysteem. Alle nodige componenten zijn standaard registraties binnen Smartwheels. Het registratie- en communicatiesysteem van Efco-Solutions waar wij veelvuldig mee werken.

Wanneer een deugdelijke ritadministratie (van de uitgevoerde ritten) wordt gekoppeld aan de registratie van de reisafstand per cliënt ontstaat een structuur die het declaratieproces waterdicht en daarmee rechtmatig maakt. Ons advies is dan ook dat iedere zorginstelling een dergelijk gekoppeld registratieproces inricht zodat per 2019 op correcte wijze wordt gedeclareerd. Wilt u meer weten over de manier waarop u uw registratie kunt optimaliseren? Of wilt u een vrijblijvende demonstratie van Smartwheels en onze visie op de procesinrichting? Neem dan contact op met Ronald Derks of Carlo Bot.

Terug naar overzicht