Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief
  • Ontvang ook de gratis nieuwsbrief van Zorgvoorvervoer. Daarmee houden we u 2x per jaar op de hoogte van nieuws en tips. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wij nemen graag contact met u op.
Actueel
13. 02. 2019

Forseti werkt mee aan zero emissie doelgroepenvervoer

Forseti heeft een convenant ondertekend waarin diverse partijen met elkaar hebben afgesproken dat het doelgroepenenvervoer vanaf 2025 volledig Zero Emissie is. Met ondertekening van dit convenant draagt Forseti bij aan een verantwoorde besteding van publieke middelen in het vervoer. Zero Emissie is één van de pijlers die hieraan bijdraagt. Maar ook efficiëntie en het waar mogelijk “tegen gaan” van vervoer zien wij als middel die bijdraagt aan duurzaam vervoer. Onze ideeën leest u in onderstaand artikel.

Op 31 mei ondertekenden 32 gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een bestuursakkoord. In dit akkoord spreken zij af dat hun doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig Zero Emissie is. Forseti heeft samen met 14 partijen uit de volle breedte van de sector, inclusief het I&W een bijbehorend convenant ondertekend. Aanleiding is dat in de transitie naar Zero Emissie voertuigen het doelgroepenvervoer achter ligt op andere vervoersoorten. In dit hele proces bleek dat er vanuit de sector een sterke behoefte was aan duidelijkheid richting de toekomst. Deze gedragen ambitie is een krachtig signaal naar de gehele sector en biedt duidelijkheid aan alle partijen. Behalve die signaalwerking committeren alle partijen zich door ondertekening er ook aan om die ambitie gezamenlijk te realiseren.

Wat doet Forseti met dit commitment? Wij helpen opdrachtgevers bij de inkoop van vervoer door de duurzaamheidsambities te vertalen, de juiste eisen te stellen en bijbehorende gunningcriteria te formuleren. Wat zijn de meest actuele en haalbare eisen? Welke uitdaging kun je marktpartijen voorleggen die bijdragen aan zero Emissie? Bij diverse aanbesteding is al een mooi resultaat geboekt. Maar duurzaamheid zit niet alleen verankerd is inkooptrajecten. In de uitvoering leidt een efficiëntere organisatie en planning van het vervoer immers tot minder kilometers. En vanuit beleid en uitvoering kan een kritische blik op een reispatroon ertoe leiden dat een reiziger niet met een taxi maar met een reguliere bus gaat reizein.

De ondertekening van het convenant past bij de visie van Forseti om publieke middelen in het vervoer verantwoord te besteden. Wij hebben genoeg ideeën hoe u een duurzamer doelgroepenvervoer kunt realiseren.

Terug naar overzicht