Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief
  • Ontvang ook de gratis nieuwsbrief van Zorgvoorvervoer. Daarmee houden we u 2x per jaar op de hoogte van nieuws en tips. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wij nemen graag contact met u op.
Actueel
02. 07. 2019

De zorgmarkt verandert, de vervoersmarkt ook. Contractmanagement is noodzakelijk!

De afgelopen jaren hebben veel veranderingen plaatsgevonden in de zorgmarkt. De AWBZ is afgeschaft en overgegaan in Wlz, Wmo en jeugdzorg. Dit maakt het voor u als zorgaanbieder niet makkelijker. Zeker niet ten aanzien van het vervoer. Hoe houdt u ondanks de bezuinigingen, diverse loketten en contractvormen zicht en grip op uw vervoerskosten?

Om ervoor te zorgen dat u enerzijds niet teveel betaalt aan uw vervoerders en anderzijds uw declaraties op orde heeft -zonder dat dit ten koste gaat van de te leveren zorg, doet u er verstandig aan het contractmanagement uit te besteden en uw kostbare tijd te besteden aan de zorg voor cliënten. Hoe werkt dat en wat levert het u op?

Zorgaanbieders werken veelal decentraal, vanuit diverse locaties. Processen rondom contracttering van vervoerders en declaratie van vervoerskosten bij de loketten zijn vaak wel centraal georganiseerd. Op locatie weet men wat er speelt en wat het beste is voor de cliënt. Op centraal niveau kan men processen automatiseren en op grote schaal snel verwerken zodat er geen tijd verloren gaat in de zorg voor de cliënt.

Technische ontwikkelingen gaan snel, in allerlei terreinen en zeker ook in het vervoer. Met de nieuwe vergoedingssystematiek vanuit de Nza (gebaseerd op afstand) is uw registratie en automatisering in het declaratieproces nog veel belangrijker geworden. U krijgt steeds meer te maken met meerdere vormen van vervoer (contractvervoer, vrijwilligers, gemeentelijke systemen) en moet het allemaal inzichtelijk krijgen en op orde houden. U wilt daarnaast ook weten of het vervoer goed is geregeld door de vervoerder(s), of uw mutaties (tijdig) zijn verwerkt en hoe klachten worden opgelost. Na afloop van een maand krijgt u één of meerdere uitgebreide factuurspecificaties die gecontroleerd moeten worden. Naast al dit structurele werk kunt u er nog aan denken goede managementrapportages te maken om de kostenontwikkeling inzichtelijk te maken. Analyses te doen op de ontwikkeling in de reispatronen van uw cliënten en de klachten en hierover met de vervoerders in gesprek te gaan. Uw overgebleven tijd wordt ingevuld met beantwoorden van allerlei vragen door stakeholders (gemeenten, collega’s enz.) op het gebied van het vervoer. Hiermee is een tijdrovende en specialistische taak geboren die noodzakelijk is maar die niet past bij uw kerntaken. U kunt veel tijd en geld besparen door de vervoerstaken te automatiseren en onder te brengen bij Forseti.

Met vakmensen en de geavanceerde hulpmiddelen in registratie en rapportages nemen wij u zorg uit handen die u aan uw cliënten kunt besteden. Wij nemen de registratie grotendeels uit handen en zorgen ervoor dat alle relevante gegevens voor u makkelijk inzichtelijk zijn. Ons systeem kan alle vormen van vervoer of contracten naast elkaar registreren en koppelen aan de relevante vervoerders of andere uitvoerders van vervoer (vrijwilligers, eigen vervoer, openbaar vervoer, fietsvergoedingen enzovoorts). Hiermee heeft u het volledige vervoer in beeld in één systeem zonder steeds te zoeken en te bellen of mailen naar de juiste personen die u moet informeren over een wijziging. Dat doet het systeem automatisch voor u. U hoeft alleen -ondersteund door onze helpdeks- snel en efficiënt uw vervoer-registratie bij te werken. Dit gaat met slechts enkele muisklikken en bespaart u veel tijd. Dit geldt overigens ook voor klachten. Deze kunt u snel en efficiënt registreren. Waarmee inzicht in de kwaliteit ontstaat. Om het compleet te maken kan de ontvanger van de klacht direct in het systeem reageren waardoor ook de afhandeling inzichtelijk is.

Facturen controleren hoeft u niet meer te doen. Dat doen wij voor u. Ook grotendeels geautomatiseerd. Dit is mogelijk omdat wij samen de registratie goed op orde hebben en deze dus makkelijk kunnen vergelijken met die grote factuurspecificaties. Fouten in de factuur van de vervoerder lossen wij voor u op met de vervoerder(s) en zorgen ervoor dat het klopt. Uw declaraties in GGZ-vervoer worden makkelijker omdat de vervoersprestatie geregistreerd is in het systeem. Bovendien registreert het systeem van elke rit de afstand tussen vertrek en bestemming die van belang voor de declaratie aan de Nza. Deze gegevens zijn makkelijk te verwerken tot declaratielijsten. U heeft zo in 1 oogopslag de kosten en het te declareren bedrag in beeld.

Om u op zowel locatie als op managementniveau te voorzien van bruikbare informatie maken wij gebruik van rapportagesoftware (visueel maken waar de cliënten wonen t.o.v. de locaties waarheen ze vervoerd worden>. Die ons in staat stelt op allerlei wijze gewenste informatie te verschaffen. Denk hierbij aan klachtenrapportages in allerlei selecties (per locatie, per cluster, per vervoerssoort enz.), maar ook financiële rapportages met dezelfde mogelijkheden tot uitsplitsing (op vervoerder, contract, locatie, cluster enz.).  Alle rapportages zijn op maat te maken en kunnen online beschikbaar gesteld worden zodat u deze makkelijk kunt vinden en zelf gewenste selecties kunt maken. We rapporteren de kostenontwikkeling, maken prognoses, Maken allerlei vervoerskundige Ki’s inzichtelijk en leveren zeer bruikbare klachtenrapportages.

Naast bovenstaande zijn onze specialisten uw partner in het aansturen van uw vervoerders en het controleren en borgen van de kwaliteit in het vervoer. Denk hierbij aan overleggen met uw vervoer, oplossen van problemen, uitvoeren van kwaliteitscontroles onderweg en het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken.

Kortom: Kunt u uw tijd beter besteden dan aan het vervoer?
Neem dan even de tijd om contact met ons te zoeken en een afspraak te maken voor een vrijblijvende kennismaking.

Terug naar overzicht