Wij houden u graag op de hoogte via onze nieuwsbrief

  • Ontvang ook de gratis nieuwsbrief van Zorgvoorvervoer. Daarmee houden we u 2x per jaar op de hoogte van nieuws en tips. We gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Wij nemen graag contact met u op.

Veel zorginstellingen hebben te maken met het vervoeren van cliënten. Voor revalidatie, dagbesteding, tussen locaties, van en naar huis.

Hierbij is het natuurlijk belangrijk dat dit vervoer goed geregeld is en iedereen vlot op zijn of haar plaats van bestemming aankomt. Hoe zorgt u ervoor dat dit zo efficiënt mogelijk gebeurt? Hoe houdt u grip op uw zorgvervoer?

Biedt u zorg inclusief vervoer?

Binnen uw zorginstelling werkt u met mensen. U en uw collega’s zijn goed thuis in de persoonlijke behandeling, verpleging, zorg en begeleiding van mensen. Daar ligt uw expertise en ervaring. Het vervoer van cliënten is een discipline die niet tot uw kerntaken behoort, maar het is wel essentieel dat de betaalbaarheid en uitvoeringskwaliteit van het zorgvervoer goed geregeld is.

Dit geldt voor het (Wmo) vervoer dat u namens gemeenten (Wmo) organiseert, maar ook voor het zorgvervoer voor uw cliënten uit de Wlz. De budgetten voor dit vervoer zijn beperkt, dus hoe zorgt u ervoor dat u het slim organiseert en zijn er wellicht interessante kansen die u nog niet benut?

Vraagt u zich af:

Bij Forseti kunnen we u helpen bij het aanscherpen en stroomlijnen van uw vervoer. Of u het vervoer nu zelf uitvoert, gedeeltelijk of volledig inkoopt.

Klik hier voor een antwoord op uw vragen 

Senior adviseur contractbeheer

Interessante case
Contractmanagement zorgvervoer Pieter van Foreest.

Wilt u uw zorgvervoer slim organiseren?

Veel zorginstellingen laten nog kansen liggen als het gaat om vervoer. Dat is ook niet zo vreemd; het regelen en verzorgen van vervoer is een heel andere discipline. Dat snappen we bij Forseti als geen ander. We ondersteunen al verschillende zorginstellingen met het maken van een vervoeranalyse, we begeleiden ze bij hun inkooptrajecten en we kunnen ook het operationele beheer van het vervoer verzorgen. Daarnaast zijn we ook al jaren een betrouwbare partner voor gemeenten binnen het doelgroepenvervoer.

Ontdek of u nog kansen laat liggen

analyse

Wij zorgen ervoor dat alles klopt en dat u het overzicht houdt. Hiervoor kunnen we ook werken met de gebruiksvriendelijke webapplicatie SmartWheels. Deze app biedt tevens de mogelijkheid tot het registreren van klachten en daarmee het verkrijgen van meer controle op vervoerder bij het oplossen van dagelijkse problemen.

inkoop

Wij zorgen ervoor dat alles klopt en dat u het overzicht houdt. Hiervoor kunnen we ook werken met de gebruiksvriendelijke webapplicatie SmartWheels. Deze app biedt tevens de mogelijkheid tot het registreren van klachten en daarmee het verkrijgen van meer controle op vervoerder bij het oplossen van dagelijkse problemen.

factuurcontrole

Wij zorgen ervoor dat alles klopt en dat u het overzicht houdt. Hiervoor kunnen we ook werken met de gebruiksvriendelijke webapplicatie SmartWheels. Deze app biedt tevens de mogelijkheid tot het registreren van klachten en daarmee het verkrijgen van meer controle op vervoerder bij het oplossen van dagelijkse problemen.

contractmanagement

Wij zorgen ervoor dat alles klopt en dat u het overzicht houdt. Hiervoor kunnen we ook werken met de gebruiksvriendelijke webapplicatie SmartWheels. Deze app biedt tevens de mogelijkheid tot het registreren van klachten en daarmee het verkrijgen van meer controle op vervoerder bij het oplossen van dagelijkse problemen.

Zo krijgt u grip op uw vervoer

Als zorginstelling is het niet altijd even gemakkelijk om een goed overzicht te hebben van de huidige vervoersstromen. Dit wordt veroorzaakt doordat er niet altijd een eenduidig beleid is voor het inrichten van cliëntenvervoer, omdat er meerdere locaties zijn en het verzorgingsgebied groot is en omdat soms tot op cliëntniveau is bepaald wie waar verzorgd mag worden.

Zo kan het gebeuren dat drie cliënten vanaf exact dezelfde verblijfslocatie naar drie verschillende locaties voor dagbesteding worden vervoerd. Of dat een cliënt naar een locatie voor dagverzorging 20 kilometer verderop gaat, terwijl er in de buurt van het woonadres ook dagverzorging mogelijk is. Of dat er geen afspraken gemaakt zijn met de vervoerder waardoor zij de routes zelf mogen inplannen, ook als die nadelige gevolgen hebben voor de reistijd en -kosten van uw cliëntenvervoer.

Onze experts kunnen ervoor zorgen dat u een compleet databestand met vervoergegevens (herkomst, bestemmingen, tijden, bijzonderheden, etc.) ontvangt. Wanneer deze vervoergegevens eenmaal in kaart zijn gebracht, kunnen we hier gerichte analyses op uitvoeren en kunnen we de effecten van verschillende scenario’s in beeld brengen.

Zo komen de effecten in beeld van het combineren van locaties, verschuiven van zorgtijden en het verhuizen en/of concentreren van zorgprogramma’s. Op basis van de analyse kunt u bestaande afspraken aanscherpen en nieuwe vervoercontracten afsluiten. Natuurlijk houden we er rekening mee dat eventuele veranderingen nooit ten koste mogen gaan van het welzijn van uw cliënt.

Wij zorgen ervoor dat u als zorginstelling het maximale haalt uit bestaande en nieuwe afspraken met de vervoerder(s). Vervolgens kunnen we erop toe zien dat dit ook zo blijft. Door een adequaat contractmanagement krijgt u meer grip op de kwaliteit van uw vervoer en bijbehorende kosten.

Wilt u weten hoe wij te werk gaan?

Bent u benieuwd of u kunt besparen?

De kosten voor het vervoer van cliënten kunnen flink oplopen. Alle reden om eens kritisch te kijken naar het kostenplaatje. Bent u ook benieuwd of u kunt besparen op cliëntenvervoer zónder dat het ten koste gaat van de service of kwaliteit?

Door de huidige vervoerssituatie goed te analyseren, efficiency maatregelen te nemen, vervoer slim in te kopen of bestaande contractafspraken aan te scherpen kunt u besparingen in tijd en kosten realiseren. Sommige organisaties bereiken op deze manier zelfs een besparing van 35%. Door professioneel contractbeheer (in te schakelen) zorgt u vervolgens voor dat de kwaliteit gehandhaafd blijft.

Forseti is geen inkooppartij, maar wél een onafhankelijke consultant met een brede kijk op doelgroepenvervoer. Van analyse naar advies, strategie én beheer… wij overzien het complete speelveld rond vervoer. Wij kunnen u ondersteunen en adviseren bij het inrichten en uitvoeren van uw cliëntenvervoer op een zo optimaal en efficiënt mogelijke manier.

Wij verbinden vraag en aanbod, behoefte en beschikbare middelen binnen het hele proces van doelgroepenvervoer. Binnen elke stap kunnen we u ondersteunen en versterken; samen werken we aan structurele verbeteringen.

Wij vertellen u graag hoe u kunt besparen op
vervoerskosten mét behoud van kwaliteit